Fundusze Europejskie
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

Projekt realizowany w ramach „Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych”


GALERIA

Poradnictwo grupowe (warsztaty poszukiwania pracy)

Poradnictwo indywidualne

Pośrednictwo pracy