Fundusze Europejskie
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

Projekt realizowany w ramach „Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych”


DLA PRACODAWCY

  • Poszukujesz stażysty?
  • Masz Kandydata dla którego chcesz zorganizować staż?
  • Zgłoś się do nas! pokrywamy koszty 4 - miesięcznego stażu

Szanowni Państwo,

Rozpoczęliśmy realizację kolejnego Projektu stażowego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

W ramach Projekt “Młodzi na start” kierujemy do Pracodawców na staże osoby niepracujące do 30 roku życia.

Cały koszt uczestnictwa danej osoby w Projekcie finansujemy ze środków Unijnych (w tym, szkolenie zawodowe przygotowujące do pracy na stażu oraz badania lekarskie).

Przedsiębiorca przyjmujący bezrobotnego na staż nie ponosi z tego tytułu kosztów – całość rozliczana jest jako pomoc demiminis - wartość około 2000 zł.

Możecie Państwo przyjąć na staż osoby, które są już Uczestnikami Projektu lub skierować do nas przyszłego Stażystę, który się do Was zgłosił, a nie jest jeszcze w Projekcie.

Firmy zainteresowane przyjęciem Stażystów prosimy o odwiedzenie strony www.cv.com.pl, na której po zalogowaniu możecie się Państwo zapoznać z aktualna baza CV Kandydatów na staż. Strona ta jest wciąż uzupełniana o cv nowych Kandydatów zgłaszających się do Projektu “Młodzi na start”.W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt:

Centrum Promocji Biznesu
35-114 Rzeszów, ul. Szarych Szeregów 5
Tel.kom. 534-999-444
Tel.: +48 17 860 14 78
Fax: +48 17 860 14 72